Web Analytics

IL.Hack 2009 – הסיכום שלכם

בשעות אלו כנס IL.Hack 2009 עדיין מתקיים ולצערי הרב לבסוף לא יכולתי להגיע, אבל חלק מכם בוודאי הגיע, ולכן הפעם הייתי רוצה שנעשה משהו שונה. אלו מכם שהיו בכנס – תכתבו אתם בתגובות (פתחתי אותן כך שאין צורך באישור שלי לפני פרסום, אני מאוד מקווה שאוכל להשאיר אותן כך גם בפוסטים עתידיים. תתנהגו יפה… (-:) …

תערוכת InfoSec09

עוד דיווח על אירוע קרוב. InfoSec09 מאורגן פעם בשנה על ידי "אנשים ומחשבים" (הכניסה ללא תשלום, אבל מחייבת רישום מוקדם). הם קוראים לזה "ועידה", אני קורא לזה "תערוכה". אין שם דיונים אמיתיים. זה אמנם המפגש/כינוס הגדול ביותר בישראל לנושאי אבטחת מידע, אבל מה שיש שם בעיקר זה הרבה מינגלינג (ובצהריים מנגלינג), הרבה דוכנים של חברות …