Web Analytics

כנס International Conference on Cyber Terrorism

במסגרת המרכז הבינתחומי הרצליה, קיים "המכון למדיניות נגד טרור" (הסבר קצר בעברית, אתר המכון (רק באנגלית)). המכון יקיים ביום שני, 15 בנובמבר 2010, בין השעות 14:30-21:00, כנס בשם International Conference on Cyber Terrorism. באתר המכון אין אזכור לכנס, אלא רק ב-LinkedIn יש משהו קצר (כולל שמות המשתתפים שרשומים ב-LinkedIn וקשרו עצמם לאירוע). לתשומת לבכם – …