Web Analytics

הנחתום מעיד על עיסתו?

ברוח "אקספרס של חצות" הפושה לאחרונה בים וברשת, הותקף גם מקום עבודתי לרוב לאחרונה. אחד ההתקפות היתה מהכתובת 78.181.209.84. לא היה לה תרגום אחורי של DNS, אז הלכתי על Whois Lookup של IP. התשובה שקיבלתי היתה כנה למדי.