Web Analytics

משרות אבטחת מידע מעניינות – 30/9/2010

היום רק אחת. ניהולית. לא יודע מי עומד מאחוריה כי לא מצוין בפרטי המשרה והמפרסמת היא חברת השמה. בכל מקרה נראה שמדובר פה בשינוי עסקי וארגוני של אחת מחברות הייעוץ/אינטגרציה הפעילות בשוק שלנו. אל תשכחו להעביר לחברים/משפחה/קולגות שאתם חושבים שהם מתאימים. " מנכ"ל/ית חברת בת מתחום אבטחת מידע תפקיד פלוס בע"מ – בכירים פרטי התקשרות:   …

כביש 6 לא נוהג בדרך ארץ

זה עתה סיימתי להירשם באתר "כביש 6" (כביש האגרה של חברת "דרך ארץ") כמנוי שלהם. שימו לב איזה חצופים: בסיום תהליך הרישום נדרשים כמובן לאשר את תנאי ההסכם המשפטי של ההתקשרות, אולם "דרך ארץ" מאלצת אתכם להסכים לקבל דיוור ישיר בכדי להקים את ההתקשרות עימם על ידי קשירת קבלת דיוור ישיר עם הסכם ל"תנאים הכלליים" …

השב"כ מעמיק את חדירתו לבנקים

בהמשך לפוסט שלי בנושא מלפני קצת יותר משנה, ניב חברי הפנה את תשומת ליבי הבוקר לידיעה לקונית למדי ב"כלכליסט" המספרת שהשב"כ, באמצעות יחידת רא"ם שלו, מבקש למנות מפקח מטעמו בבנקים לצורך מניעת פשיעה ממוחשבת. שימו לב, כרגע זה "מבקש", לא "דורש" ולא "מחייב", אם כי זה כמובן יכול להיות שזה דווקא כן הכרח, אבל שרק …