Web Analytics

משרות אבטחת מידע מעניינות – 19/9/2010

טוב חברים וחברות, חשבתי שאם כבר אני מחפש עבודה, אז לפחות אם אני מוצא בדרך דברים מעניינים, חריגים, יו ניים איט, למה שלא איידע אתכם אודותיהם. אין לי מסננת קבועה מה זה "מעניינים", פשוט כל מה שיחרוג ממשרות היועץ/אינטגרטור/מומחה/האקר וכדומה ויבלוט מסיבות אלו או אחרות. אתם כמובן מוזמנים להציג מועמדות בעצמכם ו/או לעניין בהן חברים/קולגות/משפחה …

eMule קופץ בראש

עכשיו זה זמן טוב, כאשר אני לא עובד באף חברה, לשחרר את הסיפור הזה, בלי שהוא ישויך למקום עבודה ספציפי (ולא, אין טעם לנחש, אני לא אאשר ולא אכחיש שום ניחוש). מקרה שקרה באמת, כולל עדים אנושיים וממוחשבים, ומעניין אותי לשמוע מה אתם (אצבע מורה כלפיכם, פאוזה ארוכה) הייתם עושים ומה אתם (אצבע מורה כלפיכם, …