Web Analytics

כמה אירועים לפתיחת הקיץ

שוין, עונת המלפפונים בפתח ואתם צריכים להתאוורר… כל האירועים להלן הם בחינם, אך מחייבים רישום מוקדם ואישור מראש של המארגנים. האירועים מסודרים לפי מועדם הצפוי. מפגש מסדרת "טכנולוגיה בשלישי" של "העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב" וגורמים נוספים, והפעם הכותרת היא "גלימה, מגן ופגיון – איסוף, הגנה ותקיפת מידע במרחב הסייבר" – יום שלישי, 11/6/13, …