Web Analytics

השב"כ מעמיק את חדירתו לבנקים

בהמשך לפוסט שלי בנושא מלפני קצת יותר משנה, ניב חברי הפנה את תשומת ליבי הבוקר לידיעה לקונית למדי ב"כלכליסט" המספרת שהשב"כ, באמצעות יחידת רא"ם שלו, מבקש למנות מפקח מטעמו בבנקים לצורך מניעת פשיעה ממוחשבת.
שימו לב, כרגע זה "מבקש", לא "דורש" ולא "מחייב", אם כי זה כמובן יכול להיות שזה דווקא כן הכרח, אבל שרק מנוסח בצורה נימוסית לצורך יחסי ציבור.

אז כן, ההשערה שלי ושל אחרים היתה נכונה. אז זו היתה רק ההתחלה. יכול להיות, וזו ההשערה שלי, שזה היה מתוכנן מראש ופשוט הביצוע הוא איטי ומדורג בכדי למנוע התנגדויות, ככל שניתן.
אפשרות נוספת היא שהבנקים לא שיתפו מספיק פעולה לטעמה של רא"ם. יהיה מעניין ביניהם.

דבר נוסף – ייתכן ורא"ם מפספסים קצת את כיסוי השוק. המפולת האחרונה בארה"ב היתה לא בבנקים המסחריים הרגילים, אלא בגופים פיננסים נוספים בשוק, שהפכו את המשכנתאות שם למוצר פיננסי נסחר, וכאשר ג'ו לא שילם את המשכנתא שלו, כל הפירמידה נפלה. בנקים, ככל שאני מכיר, הם יחסית ה"מבוגר" בשוק הפיננסי.
רא"ם לדעתי צריכה לא פחות לתת תשומת לב מצד אחד לבתי ההשקעות הגדולים ולחברות הביטוח/פנסיה מצד אחד, בכדי שההמונים לא יצאו לרחובות ברגע שהפנסיה שלהם תתאדה, ומצד שני, לעבוד בצמוד עם גופי הפיקוח/רגולציה ולסייע להם בהתחלת הדרך, ביצירת ההנחיות לגופים הפיננסים בשוק, כלומר לאחוז את המקל משני הקצוות – הן ביצירת התקנות המחייבות והן בפיקוח על הביצוע שלהן בפועל.

כן, זה ברור שמצד הבנקים זה ניג'וס לא קטן. הם תחת זכוכית מגדלת מהפיקוח על הבנקים של בנק ישראל, בטח צריכים להיות בקשר צמוד עם משטרת ישראל (לא בקטע של פיקוח אלא של חקירות שונות) וכעת גם השב"כ… מצד שני, כאשר מחזיקים עוצמה כלכלית כל-כך גדולה ונושאים באחריות לכספם של אחרים, יש לזה מחיר.

לרגל הידיעה גם ביקרתי קצת באתר השב"כ, וכמה הערות:
1. חבל שרא"ם לא מפרסמת באתר ידיעה שלה בעניין. קצת יחסי-ציבור לא הזיקו לאף אחד. הם צריכים להסביר את המהלך, הם הרי שירות לטובת הציבור – והציבור גם צריך להבין מה נעשה עם הכסף שלו בתחום הבטחוני, גם להבין מדוע לדעת רא"ם המהלך הוא לטובת הציבור וגם לנסות להפיג חששות של חדירה לפרטיות.
בכלל רא"ם, בתור גוף שעובד בצמוד לגופים אזרחיים מסוימים וקריטיים הוא במהותו יותר "חיצוני" ובא במגע עם "האזרחות" ביחס לשב"כ, ולכן מן הראוי שתהיה לו יותר פומביות, זה יכול רק לעזור לו להשיג את מטרותיו.

2. יש באתר צילומים של אמצעי ריגול שנתפסו, ביניהם נוזלים כימיים לכתב סתרים וקודי הצפנה בשידורי רדיו, מאוד משעשע ומאוד מזכיר את המפתחות הנהוגים כיום בהצפנת ממוחשבת. נו, בכל אופן, הצפנה זו הצפנה, בלי קשר לתווך בו עושים בה שימוש.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *